Danas za sutra

Aplikacija za praćnje pošiljki

Usluga - Danas za sutra


 Da biste koristili uslugu Danas za sutra ˝D Express˝- a potrebno je pozvati call centar na broj telefona  011.331.33.33 u periodu od 08 do 15 časova.

Operateru saopštite tačne podatke pošiljaoca i primaoca, izaberite način plaćanja (gotovinski ili preko računa) i vrstu pošiljke.

Preuzimanje pošiljaka može se izvršiti svakog radnog dana 08 do 17 časova.

Subotom se ne vrši prijem pošiljaka, već samo isporuke pošiljaka preuzetih prethodnog dana.

Od momenta preuzimanja vaša pošiljka biće isporučena  za 24h, a najkasnije do 14 časova narednog dana.

Uz ovu uslugu možete zahtevati niz dodatnih usluga:

  • Povrat potpisanih otpemnica
  • Pošiljke sa plaćenim odgovorom
  • Slanje SMS poruke pošiljaocu nakon isporuke pošiljke
  • Lično uručenje uz potpis -Povratnica
  • Otkupne pošiljke

 
Uz najsavremeniju softversku opremu omogućeno je elektronsko praćenje vaše pošiljke u svim fazama prenosa.