Masa pošiljke: Cena : Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg  200,00 240,00
0,5 - 1 kg 229,17 275,00
1 - 2 kg 280,00 336,00
2 - 5 kg 362,50 435,00
5 - 10 kg 475,00 570,00
10 - 20 kg 666,67 800,00
20 - 30 kg 766,70 920,00
30 - 50 kg 1.042,33  1250,00


Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 16,89 dinara bez PDV-a.

Posebne Usluge:

• Za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,80% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 40,00 dinara sa PDV-om,

• Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,80% od iznosa otkupnine, a minimalno 40,00 dinara sa PDV-om,

• Povrat potpisane otpremnice 40,00 dinara sa PDV-om,

• Plaćeni odgovor 40,00 dinara sa PDV-om,

• SMS poruka 10,00 dinara sa PDV-om,

• Osmočasovno angažovanje kurira 6.000,00 dinara (bez PDV-a) – Lični kurir,

• Lična isporuka sa povratnicom 40,00 dinara sa PDV-om,

• Dostava se vrši dva puta. Drugi pokušaj je uračunat u cenu usluge.

Cenovnik usluge Dan za dan

Masa pošiljke: Cena: Cena (sa PDV-om):
do 0,5 kg 375,00 450,00
0,5 - 2 kg 458,33 550,00 
2 - 5 kg 500,00 600,00
5 - 10 kg 625,00 750,00
10 - 20 kg 750,00 900,00
20 - 30 kg 916,67 1.100,00
30 - 50 kg 1.125,00 1.350,00

 

  • Cene su izražene u RSD, bez obračunate takse za RAPUS (0,5%) i dodatka za gorivo (15%)
  • Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima. 
  • Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke.
  • Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke.
D Express d.o.o.
Beograd, 03.01.2018.