Kontakt

Naziv preduzeća:            

˝YU - PD Express˝ d.o.o . Beograd - D Express d.o.o.

Adresa registracije:

Adresa sedišta: 

Pančevački put 36b, Beograd

Pazovački put 14-16, Zemun 

Telefon: 011.331.33.33, 011.425.33.33,  011.331.33.40
Fax: 011.331.33.99
Tekući račun: 265-1620310003521-78 Raiffeisen banka
Matični broj: 08192189
Šifra delatnosti: 5320
PIB: 101754136
Pogledajte spisak i kontakt podatke svih regionalnih centara

Preko formulara ispod, možete nas kontaktirati za sva pitanja.

Mapa