Osnovne usluge preduzeća ˝D Express˝ jesu usluga DAN ZA DAN, usluga DANAS ZA SUTRA, MEĐUNARODNA DOSTAVA i usluga koja je omogućena samo pravnim licima - usluga LIČNI KURIR.

Uz svaku od ovih usluga naš korisnik može zahtevati i niz dodatnih usluga koje mu možemo pružiti uz visoki nivo kvaliteta i minimalne troškove:

  • Povrat potpisanih otpremnica
  • Pošiljke sa plaćenim odgovorom
  • Slanje SMS poruke pošiljaocu nakon isporuke pošiljke
  • Lično uručenje uz potpis -Povratnica
  • Otkupne pošiljke

 

Pošiljke koje poveravate ˝ D Express˝- u su registrovane (imaju svoj broj - bar code) i mogu biti obične registrovane pošiljke i vrednosne registrovane pošiljke.

Obične registrovane pošiljke su pošiljke za koje nije naznačena vrednost na samoj pošiljci. Kod običnih pošiljaka u slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka pošiljke ˝ D Express˝ nadoknađuje desetostruki iznos naplaćene usluge.

Vrednosne registrovane pošiljke su pošiljke za koje je iskazana vrednost na samoj pošiljci. Za sve vrednosne pošiljke se naplaćuje dodatni iznos od 0,8% od naznačene vrednosti. Za vrednosne pošiljke u slučaju oštećenja, orobljenja ili gubitka  pošiljke ˝ D Express˝ nadoknađuje iznos označen na pošiljci uvećan za desetostruki iznos plaćene usluge.

Sve otkupne pošiljke ˝ D Express˝ tretira kao vrednosne pošiljke.